Синдикът на дружеството ПФК ЦСКА АД Дора Милева внесе яснота какво се е решило на заседанието на кредиторите в съда днес. Тя разкри какво предстои занапред за него и какво се случва с оздравителните планове, внесени на 5 юли. 

Милева разкри, че до петък тече срок, в който могат да се внесат необходимите поправки и какво предстои за дружеството, ако това не се случи. Тя сподели още, че е уведомена официално от Министерството на спорта за прекратяването на концесията на базите на Панчарево и "Българска армия". 

Ето и цялото интервю на синдик Милева:

- Как протече заседанието на кредиторите?

- Нормално премина, обикновено заседание на кредиторите, взеха се решения по дневния ред и приключи. Реши се как ще се продава имуществото по масата на несъстоятелността.

- Вече имате ли предложение, което да дадете на НАП за оценка?

- Още няма официално нищо, не е изготвен протоколът. Когато се изготви той, тогава. Ако вече се тръгне за осребряване на имуществото, тогава.

- До петък е срокът за внасянето на поправките на оздравителните планове, какво става с тях?

- Тече ни срокът. Не мога да коментирам друго.

- Получили ли сте уведомление от Министерството на спорта да напуснете базите?

- Да. Официално съм уведомена по имейла.

- Какво предстои чисто технологично оттук-нататък?

- Технологично предстои да изтекат сроковете за поправките на оздравителните планове. Ако указанията по тях не бъдат изпълнени, ще се премине към обявяване на длъжника в несъстоятелност, осребряване на имуществото и т.н.

- Има ли внесена жалба, че е прекратена концесията на "Българска армия"?

- Не, няма такава жалба.