Първите жертви при демонтажа на „Българска армия“ ще бъдат трите тренировъчни игрища, разположени около централната алея пред стадиона, разкриха за „Мач Телеграф“ от фирмата-изпълнител „Ростер“ ООД. Както е известно, вдругиден – 1 април, трябва да започне фактическата процедура по разрушаването на съоръжението, като първата фаза е поверена на регистрираното в Смолян дружество със собственик Росен Терзиев. От ЦСКА-София обявиха, че началният етап ще трае 4

месеца, но координаторът по безопасност на проекта Николай Николов разкри онзи ден, че по договор срокът за изпълнение е 90 дни. Самият Николов, заедно с колегата му инж. Юксел Караахмед, са двамата технически ръководители на заданието.

„Имаме изготвен линеен предварителен график, който ще бъде съгласуван прецизно и може да се разместят някои етапи в него. В началото ще се започне с разчистването на тренировъчните игрища, които също са част от изпълнението на поръчката. Впоследствие ни е зададено да преминем към разчистването на Сектор А, но следващата седмица ще се прецени на място окончателният график на изпълнение“, поясни Николай Николов и подчерта, че ще се действа изключително внимателно с дърветата пред „Армията“ и в ареала около чашката на стадиона.

startphoto.bg
37 снимки

„Има етап „Разчистване на дървесна растителност“. При него е съгласуван проект за разчистването на дърветата, конто подлежат на манипулация. Те ще бъдат преместени съгласно одобрените от Общината дейности“.

Съдбата на легендарното лампово табло над сектор Б пък тепърва предстои да се разбере. „Относно таблото ще се вземе решение другата седмица, след като започнем регулярна работа с представители на възложителите“, каза Николов и призна, че все още има детайли за доуточняване.

„Имаме картбланш за започване на работа и от 1 април преминаваме към подготвителните дейности – обезопасяване на обекта, ограждане, поставяне на информационни табели, мобилизация на техника и екип, временни битови помещения за екипа и техническите ръководители. После идва ред на същинските разрушителни и демонтажни дейности. Нашият опит ни гарантира, че не би трябвало да имаме трудности с проекта. Работили сме предимно по разрушаване на стратегически заводи в цяла България – „Лукойл“, „Аурубис“ Пирдоп, „Дънди Прешъс Метълс“ в Челопеч, КЦМ Пловдив. Нашите обекти не са били публични, докато сега ще бъдем гледани под лупа, но сме готови да се справим успешно“, завърши Николай Николов.