На официалният сайт на ЦСКА беше публикувано съобщение, че сумата за емблемата е платена. Дружеството "Ред Енимълс" е платило сумата от 8 милиона лева за емблемата на ЦСКА и вече притежава активите и пасивите на "армейския" клуб. Ето и съдържанието на съобщението:

"ЦСКА е велик клуб и ще остане такъв за поколения напред. Клуб, който се бори честно на зеления терен и отстоява своето достойнство. В последните години получихме много некоректни удари отвсякъде. Сега отново сме свидетели как законите на страната се погазват. Свидетели сме как незаконно един недвижим имот е вкаран без никакво правно основание в активите на фалиралото дружество. Свидетели сме на явна измама от страна на синдик Дора Милева и съпричастно нежелание и пасивност на съдия Мария Райнкинска да реагира адекватно и коригира тази несправедливост.

Платежното нареждане

Въпреки всички тези обстоятелства, ние заявяваме официално:

ЦСКА върна своята емблема! Сумата е платена, поетият ангажимент е изпълнен, дадената дума е спазена!

ЦСКА е над всичко, нека заедно го върнем там, където заслужава!"

Днес изтичаше крайния срок в който трябваше да бъдат платени 8-те милиона от фирмата "Ред Енимълс". Емблемата на дружеството в несъстоятелност ПФК ЦСКА АД, беше спечелена на търг, който беше проведен през май 2017 година в град Кърджали.

източник: cska.bg